Hafan

Grŵp Gwerin yw Yr Hwntws, sy’n canu caneuon traddodiadol De Cymru gan atgynhyrchu’r hen dafodiaeth hardd ‘Gwenhwysig’ (Gwentian).
CD “Gwentian” (2010) ar gael o Gwmni Sain ac o itunes.

CD “Y Tribanwr” (2018) a llyfryn o 70 dribannau traddodiadol, ar gael trwy Recordiau Sain, itunes a Spotify.

CLICIWCH YMA I BRYNU.

Sefydlwyd y band yn gynnar yn yr wythdegau ac ers hynny mae nhw wedi perfformio ledled Cymru a drwy’r wledydd celtaidd. Ers Eisteddfod y Fenni 2016, mae’r chwech aelod yn cynnwys Gregg Lynn (llais a gitar) Nia Lynn (llais) Bernard KilBride (ffidil) Imogen O’Rourke (ffliwt) Dan B. James (mandolin) a Dean Ryan (bâs dwbl).

EISTEDDFOD CEREDIGION ar lein 2020. Awst 7ed 2020. Gregg Lynn yn cyflwyno “Y Tribannau” mwy o wybodaeth YMA.

Bydd Band Gwerin Yr Hwntws yn falch iawn bod yng Ngheredigion am yr Eisteddfod Genedlaethol 2020 — Byddwn ni yn y Tŷ Gwerin ar y Nos Sadwrn cyntaf sef Mis Awst 1af am 7.30 yh. Bydd y Band yn chware cymysg o ganeuon ac alawon Cymraeg traddodiadol i ddiddanu hen ac ifanc. Gobeithio gweld chi yno.

Bydd Gregg Lynn yn ymddangos ar ei ben ei hun i gyflwyno sesiwn o Dribannau doniol o Dde Ddwyrain Cymru yn arbennig i ddysgwyr ym mhabell y dysgwyr. Bydd e’n esbonio Gwenhwyseg (tafodiaith y De) a thaflenni gyda geiriau’r tribannau. Croeso i bawb canu ynghyd!

Bydd Yr Hwntws yn teithio o Cymoedd De Cymru i’r Gorllewin ar wyliau yn Llangrannog.

Gwych!

A byddwn ni’n perfformio set o ganeuon ac alawon gwerin yn y PENTRE ARMS — 8 o’r gloch tan hwyr — ar NOS SADWRN 31 Awst 2019

Edrych ‘mlaen yn arw chwarae yn eisteddfod Llanrwst 2019. 5yh ar y 6ed AWST!!

Hwntws yn chwarae 5yh ar y 6ed Awst. Eisteddfod Llanrwst 2019

 

Gig yng Nghwyl Gwenlli 5.7.2019 Edrych mlaen yn fawr iawn chwarae yma ar y 5ed Gorffennaf. Dewch yn llu!

GIG YN Y STIWT  RHOSLLANNERCHRHUGOG 4ydd MAI 

Mae ddrwg gennym ddweud bod y perfformiad yn y Stiwt Rhosllanerchgrugog wedi gohirio.  Y bwriad yw i drefnu y noson hwyrach tn y blwyddyn. Fe wnewn ni adael chi wybod

GIG YN GWYL y PETHAU BYCHAIN 9YH 1af MAWRTH 2019! CANOLFAN GLYNDŴR. MACHYNLLETH. MWY O FANYLION AR Y DUDALEN DIGWYDDIADAU. CLICIWCH YMA.

CLICIWCH AR Y FANER ISOD I FYND YN SYTH AT EIN TUDALEN DIGWYDDIADAU AR GYFER Y GIG AR FACEBOOK! MANYLION TOCYNNAU ar GAEL YNA.

ARCHEBWCH EIN CD ‘Y TRIBANWR Cliciwch yma