Hafan

GIG YN Y STIWT RHOSLLANNERCHRHUGOG (CEISIWCH DDWEUD HWNNA AR Ôl CWPWL O PEINTS. 8YH – 4ydd MAI 2019.

Methu aros i ddod a’n tribannau Deheuol i’r Gogs er mwyn codi arian ar gyfer Eisteddfod Fflint 2020!!

GIG YN GWYL y PETHAU BYCHAIN 9YH 1af MAWRTH 2019! CANOLFAN GLYNDŴR. MACHYNLLETH. MWY O FANYLION AR Y DUDALEN DIGWYDDIADAU. CLICIWCH YMA.

CLICIWCH AR Y FANER ISOD I FYND YN SYTH AT EIN TUDALEN DIGWYDDIADAU AR GYFER Y GIG AR FACEBOOK! MANYLION TOCYNNAU ar GAEL YNA.

ARCHEBWCH EIN CD NEWYDD ‘Y TRIBANWR NAWR!!!

Grŵp Gwerin yw Yr Hwntws, sy’n canu caneuon traddodiadol De Cymru gan atgynhyrchu’r hen dafodiaeth hardd ‘Gwenhwysig’ (Gwentian).

Sefydlwyd y band yn gynnar yn yr wythdegau ac ers hynny mae nhw wedi perfformio ledled Cymru a drwy’r gwledydd celtaidd.

Ers Eisteddfod y Fenni 2016, mae’r aelodau yn cynnwys Gregg Lynn (llais a gitar) Nia Lynn (llais) Bernard KilBride (ffidil) Imogen O’Rourke (ffliwt) Dan B. James (mandolin) a Dean Ryan (bas dwbl).

Mae CD “Gwentian” (2010) ar gael o Gwmni Sain ac o itunes. Mae Yr Hwntws wedi gynhyrchu CD a llyfryn o dribannau traddodiadol fydd ar gael erbyn 29 ain Medi 2018. Cliciwch ar y clawr isod er mwyn rhag archebu. Y Tribanwr. Ar gael yn fuan iawn!

DEWCH YN LLU I”R GIG YN MACHYNLLETH AR Y 1af MAWRTH 2019. CLICIWCH YMA AM FWY O MANYLION!!