Hafan

Gig yn nhafarn y Pentre-Llangrannog 31 Awst.

Bydd Yr Hwntws yn teithio o Cymoedd De Cymru i’r Gorllewin ar wyliau yn Llangrannog y penwythnos nesaf.

Gwych!

A byddwn ni’n perfformio set o ganeuon ac alawon gwerin yn y PENTRE ARMS — 8 o’r gloch tan hwyr — ar NOS SADWRN 31 Awst

Dewch i weld y rygbi yn y pnawn, cael cwpl o beints ac wedyn ymuno a ni yn y bar i ganu…. Edrych mlan gweld chi yno…. Pob Hwyl!

Edrych ‘mlaen yn arw chwarae yn eisteddfod Llanrwst 2019. 5yh ar y 6ed AWST!!

Hwntws yn chwarae 5yh ar y 6ed Awst. Eisteddfod Llanrwst 2019

 

Gig yng Nghwyl Gwenlli 5.7.2019 Edrych mlaen yn fawr iawn chwarae yma ar y 5ed Gorffennaf. Dewch yn llu!

GIG YN Y STIWT  RHOSLLANNERCHRHUGOG 4ydd MAI WEDI GOHIRIO….

Mae ddrwg gennym ddweud bod y perfformiad yn y Stiwt Rhosllanerchgrugog wedi gohirio.  Y bwriad yw i drefnu y noson hwyrach tn y blwyddyn. Fe wnewn ni adael chi wybod

GIG YN GWYL y PETHAU BYCHAIN 9YH 1af MAWRTH 2019! CANOLFAN GLYNDŴR. MACHYNLLETH. MWY O FANYLION AR Y DUDALEN DIGWYDDIADAU. CLICIWCH YMA.

CLICIWCH AR Y FANER ISOD I FYND YN SYTH AT EIN TUDALEN DIGWYDDIADAU AR GYFER Y GIG AR FACEBOOK! MANYLION TOCYNNAU ar GAEL YNA.

ARCHEBWCH EIN CD NEWYDD ‘Y TRIBANWR NAWR!!!

Grŵp Gwerin yw Yr Hwntws, sy’n canu caneuon traddodiadol De Cymru gan atgynhyrchu’r hen dafodiaeth hardd ‘Gwenhwysig’ (Gwentian).

Sefydlwyd y band yn gynnar yn yr wythdegau ac ers hynny mae nhw wedi perfformio ledled Cymru a drwy’r gwledydd celtaidd.

Ers Eisteddfod y Fenni 2016, mae’r aelodau yn cynnwys Gregg Lynn (llais a gitar) Nia Lynn (llais) Bernard KilBride (ffidil) Imogen O’Rourke (ffliwt) Dan B. James (mandolin) a Dean Ryan (bas dwbl).

Mae CD “Gwentian” (2010) ar gael o Gwmni Sain ac o itunes. Mae Yr Hwntws wedi gynhyrchu CD a llyfryn o dribannau traddodiadol fydd ar gael erbyn 29 ain Medi 2018. Cliciwch ar y clawr isod er mwyn rhag archebu. Y Tribanwr. Ar gael yn fuan iawn!

 

DEWCH YN LLU I”R GIG YN MACHYNLLETH AR Y 1af MAWRTH 2019. CLICIWCH YMA AM FWY O MANYLION!!