Digwyddiadau a Pherfformiadau

Eisteddfod Ceredigion Awst 2020 ar lein.

Ewch i ‘Amgen Eisteddfod’ a dewch i’r Tŷ Gwerin ar nôs Wener 7ed Awst.

Y peth olaf wnaeth Gregg Lynn cyn Cloi-lawr Covid -19

Gregg gyda Jim Parc Nest! Enillodd Jim Parc Nest y gadair yn Eisteddfod Llanrwst 2019 am ei Awdl “Gorwelion.” Awdl am Iolo Morganwg yw hi — a ‘Wil Tabwr’ oedd ei ffug-enw.

Ar ddydd mercher 11.3.20, aeth Gregg i Lancarfan ac i Bryn Iolo, y bwthyn lle gafodd Iolo Morganwg ei eni. “Diwrnod Iolo Morganwg” roedd yr achlysur a rhoddon nhw plac glas ar wal y bwthyn. Canodd Gregg rhai o ganeuon Iolo Morganwg a ddarllenodd Jim ei Awdl “Gorwelion.”

Roedd criw S4C yno i ffilmio’r digwyddiad ar gyfer “Heno”. Ar ol hynny, aeth pawb yn ôl i dafarn y pentre “The Fox and Hounds; a wnaeth Gregg sesiwn bach o ganu caneuon sydd a chysylltiadau gyda Iolo Morganwg. Roedd Jim a’i wraig Manon Rhys yno i ymuno yn y cerddi.


HWNTWS yn chwarae’r Tŷ Gwerin. Eisteddfod Llanrwst 2019……
5yh ar y 6ed Awst. EDRYCH ‘MLAEN GWELD CHI YNA!!

Edrych ymlaen chwarae yma ar 5.7.2019 !!

Yn anffodus mae’r gig uchod wedi ei ohirio. Mwy o wybodaeth yn fuan.

GIG YN ŴYL Y PETHAU BYCHAIN 1af MAWRTH 2019. CLICIWCH YMA AM FWY O FANYLION AR FACEBOOK, GAN GYNNWYS MANYLION TOCYNNAU.

Bydd Yr Hwntws yn chwarae fel rhan o “Gwŷl y Pethau Bychain” ym Machynlleth ar y 1af Mawrth 2019! Rydym ni gyd yn edrych ‘mlaen yn fawr iawn at y gig. Dewch yn llu i’r noson a hefyd i’r ŵyl werin gyfan, gan fydd siŵr o fod yn benwythnos arbennig! Byddwn ni yn chwarae am 9yh ar y Nos Wener, ond dewch lawr yn gynnar. Croeso cynnes i bawb a plîs rhannwch y digwyddiad gyda phawb a phob un!

Yn ogystal am 1 o’r gloch ar ddydd Sadwrn bydd Gregg a tri Hwntw yn gwneud ‘workshop’ am y Tribannau yng nghanolfan Glyndŵr.

TOCYNNAU AR WERTH TRWY EIN TUDALEN AR FACEBOOK

Prif Leoliadau: Y Wynnstay & C. Owain Glyndŵr
Tocynnau: Caffi Alys, 01654 703336 & Y Wynnstay, 01654 702941
Os yn talu gyda cerdyn, mi fydd tal ychwanegol o £1.50.
Am fwy o wybodaeth: gwerinfolk@gmail.com neu 07770 623962 neu cysylltwch gyda’r Hwntws trwy FACEBOOK. 

Tocyn penwythnos i weld llu o artistiaid…£40 bargen !

Bydd y wynnstay yn cynnig 20% i ffwrdd i bawb sydd eisiau aros yno yn ystod y penwythnos hefyd

BYDD ‘YR HWNTWS’ YN CHWARAE GALERI CAERNARFON ar y 3ydd TACHWEDD!! DEWCH YN LLU.

CLICIWCH YMA AM DOCYNNAU

28/10/2018

Bydd Gregg ar rhaglen Richard Rees bore dydd Sul — Radio Cymru 10.00 ymlaen — yn siarad am yr hen dyddiau gyda “Shwn” ac y CD newydd “Y Tribanwr”. Cofiwch hefyd bod Yr Hwntws yn chwarae Galeri Caernarfon ar y 3ydd Tachwedd. TOCYNNAU YMA

ARCHEBWCH EIN CD NEWYDD ‘Y TRIBANWR’ NAWR!!!

Mae Gregg ymhobman ar hyn o bryd, gan gynnwys cyfweliad estynedig gyda Frank Hennessy ar ei rhaglen “Celtic Heartbeat” nos Sul dwetha, gyda Frank yn chwarae 6 trac o’r albwm newydd yn ogystal â chael sgwrs arbennig gyda Frank am bob peth Hwntws, a sôn am y tribannau a’r holl ddeunydd arbennig sydd yn yr albwm newydd…a Frank hefyd yn galw’r albwm ei ddewis e am albwm y ddegawd! Gwrandewch eto ar y rhaglen YMA

Yr Hwntws ar Daith- Dyddiadau 2018

Tafwyl – (Cwpwrdd Nansi) -Caerdydd (1af Gorffennaf 2018)

Gwyl Nol a Mlan – Llangrannog (7ed Gorffennaf 2018

Le Festival Interceltique de Lorient en Bretagne Sud-Lorient, Llydaw (8ed-12ed Awst 2018)

Tafarn y Pentre-Llangrannog (18ed Awst 2018)

Canolfan Celfyddydau Aberystwyth (28ain Medi 2018)

Y Galeri-Caernarfon (3edd Tachwedd 2018)

LORIENT FESTIVAL INTERCELTIQUE 2018

9/8/2018-11/8/2018

Amser godidog i’r Hwntws mewn lle arbennig iawn! Cymru yn llywyddu blwyddyn yma, felly y babell gymraeg yn orlawn o gwrw a ganeuon. Brâf oedd cael rhannu’r llwyfan gyda nifer o fandiau gwych o Gymru. Profiad heb ei ail, a wedi gwerthu llawer o CD’S fydd ar gael yn fuan FAN HYN!!!

     

GWYL NÔL A MLÂN LLANGRANNOG 2018

7/7/2018

Yn dilyn yn gloi iawn ar ôl tafwyl. Prynhawn yn Llangrannog. Chwarae yng nghwyl nôl a mlân. Roedd y tywydd bach yn rhyfedd. Wrth i Mwrllwch (Sea Mist!) disgyn dros Llangrannog i gyd, fe wnaeth Yr Hwntws dechrau ei set! Gregg a’r Hwntws nôl yn ei gynefin naturiol (tu fâs y Pentre Arms) am brynhawn odidog o dribannau a chwarae offerynnol arbennig.  Brâf gweld Gregg yn cadw’r holl dribannau yn ei ben…tipyn o her. MAHO! ‘Mlaen i’r gig nesa’ yn Llydaw!!!

   

TAFWYL 2018

1/7/2018

Pleser oedd cael gweld Yr Hwntws yn chwarae fel rhan o ‘Cwpwrdd Nansi’ yn y Sgubor yn Tafwyl eleni. Roedd y babell dan ‘i sang i glywed Yr Hwntws yn perfformio’r gosodiadau newydd yma am y tro cynta’ yn fyw o flaen gynulleidfa. Fe aeth popeth yn arbennig o dda a pawb wedi wir mwynhau y gig. Dechreuad da i’r hâf!

TRYSOR Y TRIBANNAU 25/6/2018

Mae Gregg wedi bod wrthi yn ymchwilio hên lawysgrifau Gymraeg a llyfrau caneuon er mwyn casglu enghreifftiau unigryw’r ffurf barddonol “Tribannau Morgannwg”. Mae’r band hefyd wedi bod wrthi  yn llafurio i gasglu crynhoad o diwns a ganeuon traddodiadol.

Byddai’r hên feirdd a chantorion yr oes o’r blaen yn defnyddio’r Tribannau fel môdd i drosglwyddo straeon am bobl gyffredin-maent yn ddoniol, trist, amarchus, a thrawiadol. Mae’r barddoniaeth wedi hydreiddio gan symffonïau (cytganau byr o wahanol hydoedd) rhwng y llinellau, a byddai’n cael eu canu. Mae’r Hwntws yn parhau i ddatblygu y Tribannau yn y ffordd yma-yn pwysleisio’r cerddorol a’r telynegol, ‘da’r un nerth ag erioed.

Mae’r band wedi ymchwilio digon o ddeunydd ar gyfer CD newydd, ynghyd a llyfryn a fydd yn barod o fewn y misoedd nesa’!