Am Y Band

Gregg Lynn

Cyn brif lais gyda’r band roc “Shwn” yw Gregg Lynn. Mae e’ wedi datblygu dull unigol o ganu caneuon traddodiadol De Cymru, yn dilyn yr hen ffordd o ganu, heb ddim vibrato clasurol, ond gan ddefnyddio ardduniadau naturiol gwerinol. Ond efallai gewch chi glywed ei lais roc cryf hefyd o dro i dro.

Nia Lynn

Mae Nia Lynn yn byw am gerddoriaeth — fel cerddor, cantores a hyfforddwraig llais proffesiynol rhwngwladol. Mae hi’n gweithio fel Prifathrawes canu ‘jazz’ yn y Royal Academy of Music, Guildhall School of Music ac yn y Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Ymunodd Nia a’r Hwntws i ganu yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni yn 2016. Mae hi’n gyfrifol am drefnu harmonïau newydd i’r band. Mae’r cymysgedd o leisiau Nia a’i thad Gregg Lynn yn arbennig o dda.

Bernard Kilbride

Mae Bernard KilBride yn perthyn i’r teulu cerddorol enwog Cymreig “Y KilBrides”. Ffidlwr adnabyddus a medrus, mae Bernard wedi trefnu a chwarae amrywiaeth eang o alawon traddodiadol celtaidd. Ers yr wythdegau mae Bernard wedi cyfrannu rhan annatod i ddatblygiad cerddorol arbennig Yr Hwntws.

Imogen O’Rourke

Mae Imogen O’Rourke yn gerddor proffesiynol. Dechreuodd hi ganu’r ffliwt pan oedd hi’n naw blwydd oed. Dysgodd hi cerddoriaeth a steil clasurol am flynyddoedd, ac yn y nawdegau aeth hi i goleg celfyddydau Dartington i ystudio cerddoriaeth cyfoes. Ers hynny, mae Imogen wedi dysgu drwy brofiadau yr alawon gwerin traddodiadol celtaidd. Erbyn heddiw, mae Imogen yn un o’r gorau i chwarae’r ffliwt arian. Hefyd, mae hi’n cyfrannu rhan arall i harmonïau lleisiol y band.

Dean Ryan

Aelod Yr Hwntws ers 2010 yw Dean. Yn ystod yr Eisteddfod yng Nglyn Ebwy, sylweddolodd y band pwysigrwydd cael chwaraewr bas dwbl i rhoi egni a dwfnder i’r sain. Yn yr wythdegau, roedd rhieni Dean yn cadw’r Gwesty Ynysddu ac yn rhedeg yr Wyl Gwerin yno — lle roedd Yr Hwntws yn perfformio.

Dan James

Dan B. James yn canu’r mandolin a mandocello, pob math o gitar a banjo 5 tant. Mae e’n cyfansoddi ac yn trefnu rhannau arbennig i’r alawon traddodiadol defnyddir gan yr Hwntws. Dechreuodd Dan i berfformio gyda’r Hwntws ym 2014 fel rhan o’r Noson Lawen yn Theatr Mwldan. Mae’r band wedi sicrhau cadw yr offerynydd talentog hwn ers hynny.

Gregg Lynn

Cyn brif lais gyda’r band roc “Shwn” yw Gregg Lynn. Mae e’ wedi datblygu dull unigol o ganu caneuon traddodiadol De Cymru, yn dilyn yr hen ffordd o ganu, heb ddim vibrato clasurol, ond gan ddefnyddio ardduniadau naturiol gwerinol. Ond efallai gewch chi glywed ei lais roc cryf hefyd o dro i dro.

Nia Lynn

Mae Nia Lynn yn byw am gerddoriaeth — fel cerddor, cantores a hyfforddwraig llais proffesiynol rhwngwladol. Mae hi’n gweithio fel Prifathrawes canu ‘jazz’ yn y Royal Academy of Music, Guildhall School of Music ac yn y Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Ymunodd Nia a’r Hwntws i ganu yn Eisteddfod Genedlaethol y Fenni yn 2016. Mae hi’n gyfrifol am drefnu harmonïau newydd i’r band. Mae’r cymysgedd o leisiau Nia a’i thad Gregg Lynn yn arbennig o dda.

Bernard Kilbride

Mae Bernard KilBride yn perthyn i’r teulu cerddorol enwog Cymreig “Y KilBrides”. Ffidlwr adnabyddus a medrus, mae Bernard wedi trefnu a chwarae amrywiaeth eang o alawon traddodiadol celtaidd. Ers yr wythdegau mae Bernard wedi cyfrannu rhan annatod i ddatblygiad cerddorol arbennig Yr Hwntws.

 

Imogen O’Rourke

Mae Imogen O’Rourke yn gerddor proffesiynol. Dechreuodd hi ganu’r ffliwt pan oedd hi’n naw blwydd oed. Dysgodd hi cerddoriaeth a steil clasurol am flynyddoedd, ac yn y nawdegau aeth hi i goleg celfyddydau Dartington i ystudio cerddoriaeth cyfoes. Ers hynny, mae Imogen wedi dysgu drwy brofiadau yr alawon gwerin traddodiadol celtaidd. Erbyn heddiw, mae Imogen yn un o’r gorau i chwarae’r ffliwt arian. Hefyd, mae hi’n cyfrannu rhan arall i harmonïau lleisiol y band.

 

Dean Ryan

Aelod Yr Hwntws ers 2010 yw Dean. Yn ystod yr Eisteddfod yng Nglyn Ebwy, sylweddolodd y band pwysigrwydd cael chwaraewr bas dwbl i rhoi egni a dwfnder i’r sain. Yn yr wythdegau, roedd rhieni Dean yn cadw’r Gwesty Ynysddu ac yn rhedeg yr Wyl Gwerin yno — lle roedd Yr Hwntws yn perfformio.

 

Dan James

Dan B. James yn canu’r mandolin a mandocello, pob math o gitar a banjo 5 tant. Mae e’n cyfansoddi ac yn trefnu rhannau arbennig i’r alawon traddodiadol defnyddir gan yr Hwntws. Dechreuodd Dan i berfformio gyda’r Hwntws ym 2014 fel rhan o’r Noson Lawen yn Theatr Mwldan. Mae’r band wedi sicrhau cadw yr offerynydd talentog hwn ers hynny.